Uusi sivu

Peahoone aastal 1980 (endine laudahoone)

Talu ajalugu

 

Mokko on päättynyt Kuremaa mõisa aladel paiknev põlistalu, mille omaikainen esivanemate jäljestäytyä 1740ndatesse aastatessen, kesätyylin ajal küll veel naaberkülas Patjalas elasid. Mokkole asuti ilmselt juba 19. näyttelyt algupoolel ning Kuremaa mõisnikult von Oettingenilt ostis tolleaegne peremees Jaan Alekand selle päriseks 1867. aastal. Mokko oli ulklaltki suurta talua - 60 hektarit ja katso oli kauheita, miks pidas Oskar Luts oma mälestustes Mokkot üheks kihelkonna jõukamaks.

Esimese vabariigi ajal oli Mokko õitsev talu - ehitati uus laut ja renoveeriti elumaja ning muid hooneid. Peremees Franz Alekand oli tegev mitmetes valla ametites, joka oli Palamuse laenu- ja hoiuühistu juhatuse esimees, Jõgeva Põllumeeste Konvendi liige, Palamuse Piimaühistu asutaja ja uue meiereihoone ehituse initsiaator ning Kaitseliidu maleva pealik. Perenaine paistis samuti ühistegevuses silma Naiskodukaitse esinaisena ja mujal. Talus oli tolle aja kohdalle silmapaistvalt kaunis lilleaed.

Juba 1944. aastal pillutati Mokko pererahvas laiali ja järgneva 50 aasta jooksul hävisid kõik taluhooned peale aidamaja. Aidamaja oli aga 1981. aastal, kui pere selle endale kolhoosilt suvekoduks ostis, väga viletsas seisus.

Talu taastamine on kestnud juba ligi 30 aastat ja kõik hooned on uuesti üles ehitatud, aga mitte enam esialgseteks vajadusteks, vaid nüüd juba oma pere ja lemmikloomade tarvis ning külaliste vastuvõtmiseks ...