Mokko
maahotell

Talu ajalugu


Mokko on endise Kuremaa mõisa aladel paiknev põlistalu, mille omanike esivanemate jäljed ulatuvad 1740ndatesse aastatesse, kes tollel ajal küll veel naaberkülas Patjalas elasid. Mokkole asuti ilmselt juba 19. sajandi algupoolel ning Kuremaa mõisnikult von Oettingenilt ostis tolleaegne peremees Jaan Alekand talu päriseks 1867. aastal. Mokko oli küllaltki suur talu – 60 hektarit ja eks see oli ka üheks põhjuseks, miks pidas Oskar Luts oma mälestustes Mokkot üheks kihelkonna jõukamaks.

Esimese vabariigi ajal oli Mokko õitsev talu – ehitati uus laut ja renoveeriti elumaja ning muid hooneid. Peremees Franz Alekand oli tegev mitmetes valla ametites, ta oli Palamuse laenu-hoiuühistu juhatuse esimees, Jõgeva Põllumeeste Konvendi liige, Palamuse Piimaühistu asutaja ja uue meiereihoone ehituse algataja ning Kaitseliidu malevapealik. Perenaine paistis samuti ühistegevuses silma Naiskodukaitse esinaisena ja mujal. Talus oli tolle aja kohta silmapaistvalt kaunis lilleaed.

Juba 1944. aastal pillutati Mokko pererahvas laiali ja järgneva 50 aasta jooksul hävisid kõik taluhooned peale aidamaja. Aidamaja oli aga 1981. aastal, kui pere selle endale kolhoosilt suvekoduks ostis, väga viletsas seisus.

Talu taastamine on kestnud juba ligi 30 aastat ja kõik hooned on uuesti üles ehitatud, aga mitte enam esialgseteks vajadusteks, vaid nüüd juba oma pere ja lemmikloomade tarvis ning külaliste vastuvõtmiseks.

Mokko 1980ndatel